Ratkaisut

Ratkaisut

Palveluihin kuuluu koko skaala konsultoinnista ”avaimet käteen”-projekteihin, jotka toteutetaan aina asiakkaan toivomassa laajuudessa ja aikataulussa.

Visitronic Oy toteuttaa konenäköjärjestelmät kustannustehokkaasti kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvilla konenäkölaitteisto- ja ohjelmistoalustoilla. Tyypillisinä esimerkkeinä mm. Matrox ja Cognex.

Tyypillinen projekti etenee asiakkaan kanssa tehdystä vaatimustenmukaisuusmäärittelystä esitutkimukseen, järjestelmäsuunnitteluun, kokoonpanoon, integrointiin, testaukseen ja koeajoon.

Suunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja pienetkin yksityiskohdat, kuten käyttöliittymien ominaisuudet toteutetaan tarkasti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

2D-mittaukset

Hahmontunnistus, virheiden havaitseminen,
robottiohjaus

3D-mittaukset

Kolmiulotteinen hahmontunnistus, tilavuusmittaukset, 3D-virheet, bin-picking

Värimittaukset

Virheiden tai tuotteiden tunnistaminen värin perusteella

Tekstin tunnistaminen ja lukeminen (OCR)

Myös viiva-, matriisi-, ja QR-koodien luku tai verifiointi

Vaativat kohteet

AI ja koneoppimissovellukset

Prosessinohjaus ja -valvonta

Dynaamisesti muuttuvien prosessien reaaliaikainen valvonta