Visitronic Oy

Konenäkötekniikan asiantuntija

Visitronic Oy ratkaisee teollisuuden laadunvalvonnan haasteet konenäön avulla.

Vankka kokemus eri teollisuuden aloilta yhdistettynä moderniin konenäköosaamiseen takaa luotettavat ja skaalautuvat ratkaisut monenlaisiin haasteisiin.
Konenäkö teollisuudessa

Konenäkö soveltuu monenlaisiin mittauksiin ja tarkastuksiin


Mitä konenäkö on? 

Konenäöllä (machine vision) tarkoitetaan tyypillisesti tarkastettavan kohteen automaattista kuvantamista tarkoitukseen soveltuvalla kameralla, kuvadatan prosessointia, analysointia ja tarkastustuloksen käyttämistä automaattiseen lajitteluun, prosessinohjaukseen tai esimerkiksi robotin ohjaamiseen. 

Automaattisen laadunvalvonnan optiseen mittaukseen perustuvat järjestelmät edellyttävät kukin tarkoitukseen soveltuvan kokonaisratkaisun, joka koostuu useista komponenteista: Kameroista, optiikoista, valonlähteistä joilla halutut ominaisuudet saadaan tehokkaimmin kuvannettua, sekä esimerkiksi tuotteiden fyysiseen lajitteluun käytettävistä automaatiolaitteista. Visitronic Oy:n kilpailuvaltti on sitoutumattomuus tiettyihin laite- tai ohjelmistoalustoihin. Sen sijaan jokaiseen projektiin valitaan markkinoilta parhaat ja kustannustehokkaimmat komponenttiratkaisut luotettavilta valmistajilta. 

Konenäkötarkastuksen sovelluskohteita on useita, ja automaattisen laadunvalvonnan tuomat edut konkretisoituvat yleensä nopeasti.

Laadunvalvonnan edut

Konenäöllä toteutettu laadunvalvonta auttaa parantamaan kilpailukykyä kohentamalla lopputuotteen laatua, vähentämällä hävikkiä, vapauttamalla työntekijöitä mielekkäämpiin tehtäviin monotonisen, visuaalisesti tehtävän tarkastuksen sijaan, sekä helpottaa reklamaatioprosessien hallintaa tarkastuksen yhteydessä tallennetun kuvadatan avulla.

Tasalaatuiset mittaukset

Tarkka ja väsymättömän tasalaatuisen tarkastuksen mahdollistava konenäkö antaa kirkkaan näkymän tuotannollisiin vaihteluihin. Mittauksista ja tarkastuksista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää osana laajempaa laadunhallintaa, ja sen avulla voidaan tunnistaa valmistusprosessissa ilmeneviä trendejä jotka ovat aiemmin jääneet havaitsematta.

Luotettavat ratkaisut

Asiakkaamme ei tarvitse tuntea konenäkötekniikkaa syvällisemmin - kerro meille haasteistasi, ja me ratkaisemme ongelmat puolestasi. Toimivaan konenäköratkaisuun tarvitaan tyypillisesti erikoisosaamista kuvantamistekniikan lisäksi mm. valaistusjärjestelyn, konenäköohjelmoinnin ja automaatiotekniikan osa-alueilta. Kaikki nämä otetaan huomioon kokonaisjärjestelmän arkkitehtuurissa.

Ratkaisut

Palveluihin kuuluvat koko skaala konsultoinnista ”avaimet käteen”-projekteihin, jotka toteutetaan aina asiakkaan toivomassa laajuudessa ja aikataulussa.

Visitronic Oy toteuttaa konenäköjärjestelmät kustannustehokkaasti kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvilla konenäkölaitteisto- ja ohjelmistoalustoilla. Tyypillisinä esimerkkeinä mm. Matrox ja Cognex.

Tyypillinen projekti etenee asiakkaan kanssa tehdystä vaatimustenmukaisuusmäärittelystä esitutkimukseen, järjestelmäsuunnitteluun, kokoonpanoon, integrointiin, testaukseen ja koeajoon.

Suunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja pienetkin yksityiskohdat, kuten käyttöliittymien ominaisuudet toteutetaan tarkasti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

2D-mittaukset

Hahmontunnistus, virheiden havaitseminen,
robottiohjaus

3D-mittaukset

Kolmiulotteinen hahmontunnistus, tilavuusmittaukset, 3D-virheet, bin-picking

Värimittaukset

Virheiden tai tuotteiden tunnistaminen värin perusteella

Tekstin tunnistaminen ja lukeminen (OCR)

Myös viiva-, matriisi-, ja QR-koodien luku tai verifiointi

Vaativat kohteet

AI ja koneoppimissovellukset

Prosessinohjaus ja -valvonta

Dynaamisesti muuttuvien prosessien reaaliaikainen valvonta

Asiakkaitamme